Làm 1 cái xong đi tù cũng thấy phê

Cỡ Này Thì Đi Tù Cũng Đáng
Cỡ Này Thì Đi Tù Cũng Đáng
Cỡ Này Thì Đi Tù Cũng Đáng
Cỡ Này Thì Đi Tù Cũng Đáng
Cỡ Này Thì Đi Tù Cũng Đáng
Cỡ Này Thì Đi Tù Cũng Đáng
Cỡ Này Thì Đi Tù Cũng Đáng
Cỡ Này Thì Đi Tù Cũng Đáng


GỬI CHO BẠN BÈ - copy đoạn text bên dưới