kiểu này là cố tình rùi  muốn show hàng đây mà
Đi tắm biển mặc đồ sock quá!

Đi tắm biển mặc đồ sock quá!

Đi tắm biển mặc đồ sock quá!

Đi tắm biển mặc đồ sock quá!
Đi tắm biển mặc đồ sock quá!
Đi tắm biển mặc đồ sock quá!
Đi tắm biển mặc đồ sock quá!
Đi tắm biển mặc đồ sock quá!
Đi tắm biển mặc đồ sock quá!
Đi tắm biển mặc đồ sock quá!
Đi tắm biển mặc đồ sock quá!
Đi tắm biển mặc đồ sock quá!


GỬI CHO BẠN BÈ - copy đoạn text bên dưới

Xem thêm: