Một gã đàn ông đã vào nghĩa địa và đào một xác chết từ dưới mộ lên để hiếp *,thật là bệnh hoạn.Nghe nói động cơ là muốn trả thù đối với gia đình của xác chết nữ này.


GỬI CHO BẠN BÈ - copy đoạn text bên dưới

Xem thêm: