Lỗ Hân Nhi lộ hàng,lộ hàng’ của trang trần,lo hang.com,lo hang.net,lộ hàng’,chỗ ấy,cho ay,cho ay co rang,chỗ ấy thâm đen tức là đã,cho ay cua sao,cho ay co mui,chỗ ấy bị thâm

Lỗ Hân Nhi lộ hàng,lộ hàng
Lỗ Hân Nhi lộ hàng,lộ hàng
Lỗ Hân Nhi lộ hàng,lộ hàng
Lỗ Hân Nhi lộ hàng,lộ hàng
Lỗ Hân Nhi lộ hàng,lộ hàng
Lỗ Hân Nhi lộ hàng,lộ hàng
Lỗ Hân Nhi lộ hàng,lộ hàng
Lỗ Hân Nhi lộ hàng,lộ hàng
Lỗ Hân Nhi lộ hàng,lộ hàng
Lỗ Hân Nhi lộ hàng,lộ hàng
Lỗ Hân Nhi lộ hàng,lộ hàng
Lỗ Hân Nhi lộ hàng,lộ hàng
Lỗ Hân Nhi lộ hàng,lộ hàng


GỬI CHO BẠN BÈ - copy đoạn text bên dưới